Kontakt

Osoba do kontaktu

Dominik Próchniewicz
Email: d.prochniewicz@gik.pw.edu.pl

Wsparcie techniczne

Dominik Próchniewicz
Email: d.prochniewicz@gik.pw.edu.pl