Autor - szczegóły

Piegat, Tomasz Edward, Politechnika Warszawska. Wydział Geodezji i Kartografii

  • 2015 - Prace inżynierskie
    Wykonanie trĂłjwymiarowego modelu budynku na poziomie LoD3 z wykorzystaniem integracji wybranych technik fotogrametrycznych
    Abstrakt  PDF