Autor - szczegóły

Piętka, Dominik Mariusz, Politechnika Warszawska - Wydział Geodezji i Kartografii

  • 2015 - Prace magisterskie
    Implementacja Europejskiego modelu Quasi-geoidy Grawimetrycznej EGG2008 na obszarze Polski
    Abstrakt  PDF