Implementacja Europejskiego modelu Quasi-geoidy Grawimetrycznej EGG2008 na obszarze Polski

Dominik Mariusz Piętka

Abstrakt


W niniejszej pracy dyplomowej dokonano analizy i oceny modelu Europejskiej Quasi-geoidy Grawimetrycznej EGG2008 na obszarze Polski. Model EGG2008 jest oficjalnym modelem quasi-geoidy, opublikowanym przez podkomisjÄ European Gravity and Geoid Project podlegajÄcÄ pod MiÄdzynarodowÄ AsocjacjÄ GeodezyjnÄ IAG, ktĂłry odnosi siÄ do wchodzÄcego do Polski europejskiego ukĹadu odniesienia wysokoĹci EVRF2007. RĂłwnolegle do analizy dokĹadnoĹci anomalii wysokoĹci modelu europejskiego, przeprowadzono badania nad dokĹadnoĹciÄ dwĂłch oficjalnych modeli quasi-geoidy zalecanych przez GĹĂłwny UrzÄd Geodezji i Kartografii. ByĹy to modele âGeoida Niwelacyjna GUGIK2001â oraz âGeoida Niwelacyjna GUGIK2011â odnoszÄce siÄ do wysokoĹci normalnych w ukĹadzie Kronszatdt86. Celem analiz, obu powyĹźszych modeli, byĹo niezaleĹźne okreĹlenie ich bĹÄdĂłw Ĺrednich, do wzglÄdnych porĂłwnaĹ z bĹÄdami Ĺrednimi modelu grawimetrycznego EGG2008. Badania przeprowadzono na punktach satelitarno-niwelacyjnych: sieci EUVN_DA oraz ekscentrach sieci ASG-EUPOS. Analiza anomalii wysokoĹci wykazaĹa bardzo wysokÄ dokĹadnoĹÄ modelu EGG2008 w ukĹadzie PL-ETRF2000 oraz decymetrowÄ dokĹadnoĹÄ w ukĹadzie PL-ETRF89. Wynikiem ubocznym powyĹźszych analiz byĹa powierzchowna ocena poprawnoĹci danych katalogowych punktĂłw satelitarno-niwelacyjnych oraz polskiej sieci niwelacji precyzyjnej. W dalszej czÄĹci pracy wprowadzono poprawki do modelu EGM2008, zwiÄkszajÄce dokĹadnoĹÄ anomalii wysokoĹci w obu powyĹźszych ukĹadach. Poprawki te opieraĹy siÄ na wpasowaniu tegoĹź modelu 7-parametrowÄ transformacjÄ przestrzennÄ Helemerta w wybrane zbiory punktĂłw satelitarno-niwelacyjnych. Rozpatrzono wykorzystanie poprawek uwzglÄdniajÄcych oraz nie uwzglÄdniajÄcych post transformacyjnych korekt Hausbrandta. CharakterystykÄ dokĹadnoĹciowÄ wykonano na punktach satelitarno-niwelacyjnych. Przeprowadzono rĂłwnieĹź charakterystykÄ porĂłwnawczÄ modeli EGG2008 oraz GUGIK2011, biorÄc pod uwagÄ zmianÄ wysokoĹci normalnej na 41 480 punktach wysokoĹciowej bazowej osnowy podstawowej, w ukĹadzie PL-ETRF2000. GĹĂłwnym wynikiem pracy, byĹy poprawki do modelu EGG2008, zwiÄkszajÄce jego dokĹadnoĹÄ na obszarze Polski w ukĹadach PL-ETRF89 oraz PL-ETRF2000, przedstawione w postaci parametrĂłw transformacji przestrzennej oraz funkcji dĹugoĹci i szerokoĹci geodezyjnej.

 


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Konkurs Prac Dyplomowych 2016-2023 e-mail: konkurs.gik@gmail.com