Wykorzystanie szumu cÄtkowego do klasyfikacji pokrycia terenu na podstawie obrazĂłw radarowych

Kinga Sylwia Wojtkowska

Abstrakt


   PoniĹźsza praca miaĹa na celu sprawdzenie wpĹywu uĹźycia szumu cÄtkowego z obrazĂłw radarowych na klasyfikacjÄ pokrycia terenu. Aby zrozumieÄ dobrze tematykÄ przeanalizowano w pracy informacje z zakresu fal elektromagnetycznych i ich wĹaĹciwoĹci, anten, czujnikĂłw mikrofalowych oraz radarĂłw satelitarnych. Opisano zjawiska rozpraszania wstecznego wiÄzki radarowej oraz powstawanie szumu cÄtkowego. PokrĂłtce wyjaĹniono na czym polega klasyfikacja pokrycia terenu oraz w jaki sposĂłb do przetworzeĹ obrazĂłw moĹźna wykorzystaÄ operacje morfologii matematycznej.

   Badanie rozpoczÄto od analizy zwiÄzku wybranych typĂłw pokrycia terenu z gÄstoĹciÄ i szorstkoĹciÄ cÄtek w ich obrÄbie. NastÄpnie wykonano szereg analiz wizualnych oraz iloĹciowych na dwĂłch zestawach danych radarowych. Analizy te umoĹźliwiaĹy porĂłwnanie klasyfikacji pokrycia terenu na danych radarowych odfiltrowanych z cÄtek oraz na danych wzbogaconych o mapy granulometryczne cÄtek. Przeprowadzone doĹwiadczenie potwierdziĹo tezÄ, Ĺźe szum cÄtkowy jako szum deterministyczny, zawiera potencjalnie uĹźyteczne informacje o obrazowanych obiektach. SzczegĂłĹowe wyniki oraz wnioski przedstawiono w poniĹźszej pracy. 


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Konkurs Prac Dyplomowych 2016-2023 e-mail: konkurs.gik@gmail.com