Budowa kolimatora do wyznaczania niestaĹoĹci osi celowej lunet geodezyjnych.

Kamil Artur Kaczorowski

Abstrakt


            Niniejsza praca traktuje o procesie budowy i wykorzystaniu kolimatora do wyznaczania niestaĹoĹci osi celowej. Autor opisuje caĹy proces, od fazy zaĹoĹźeĹ i projektu przez budowÄ, koĹczÄc na sprawdzeniu dziaĹania wykonujÄc pomiar.

W tekĹcie pracy poruszane sÄ podstawowe problemy z zakresu optyki. Autor wykorzystuje rĂłwnanie soczewki do zbudowania ukĹadu optyczno-mechanicznego imitujÄcego cele w okreĹlonej odlegĹoĹci od obserwatora. Opisuje przy tym wszystkie napotkane problemy na kaĹźdym etapie prac. NastÄpnie szerzej pochyla siÄ nad zagadnieniem niestaĹoĹci osi celowej. Bada przyczynÄ wystÄpowania, a nastÄpnie przeprowadza serie pomiarĂłw majÄcych wykryÄ ewentualne bĹÄdy. Analizuje otrzymane wyniki pod kÄtem dokĹadnoĹciowym i opatruje stosownym komentarzem.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Konkurs Prac Dyplomowych 2016-2023 e-mail: konkurs.gik@gmail.com