Wykonanie trĂłjwymiarowego modelu budynku na poziomie LoD3 z wykorzystaniem integracji wybranych technik fotogrametrycznych

Tomasz Edward Piegat, Wojciech Krzysztof Piotrowski

Abstrakt


W dobie ciÄgĹego rozwoju technologii cyfrowych oraz postÄpujÄcej urbanizacji rodzi siÄ coraz wiÄksze zapotrzebowanie na informacjÄ przestrzennÄ w postaci trĂłjwymiarowej. Wymaganiom uĹźytkownikĂłw wychodzÄ naprzeciw fotogrametryczne technologie pomiarowe. Dane ze zdjÄÄ lotniczych oraz lotniczego skaningu laserowego pozwalajÄ na uzyskanie informacji o terenie w krĂłtkim czasie, na podstawie ktĂłrych moĹźna modelowaÄ trĂłjwymiarowÄ rzeczywistoĹÄ dla duĹźych obszarĂłw. Technologie takie jak naziemny skaning laserowy, czy naziemne fotografie cyfrowe wzbogacajÄ pomiary lotnicze o dokĹadniejsze dane przestrzenne, jak rĂłwnieĹź mogÄ stanowiÄ samodzielny przedmiot opracowania.

Celem niniejszej pracy byĹo stworzenie oraz porĂłwnanie dwĂłch modeli 3D Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej na poziomie szczegĂłĹowoĹci LoD3 wraz z ocenÄ dokĹadnoĹci ich wykonania. Pierwszy z nich zostaĹ utworzony na podstawie danych ze skaningu laserowego, a drugi â na podstawie zdjÄÄ cyfrowych.

W czÄĹci teoretycznej krĂłtko opisano przydatnoĹÄ danych pozyskanych metodami fotogrametrycznymi dla budowy przestrzennych modeli obiektĂłw. Przedstawiono rĂłwnieĹź róşne podejĹcia stosowane przy modelowaniu 3D w Ĺrodowisku komputerowym. Na koĹcu poruszono problematykÄ standaryzacji zapisu, prezentacji i wymiany danych o obiektach trĂłjwymiarowych oraz przedstawiono charakterystykÄ poziomĂłw szczegĂłĹowoĹci LoD.

W czÄĹci praktycznej opisano caĹoĹciowy proces wytworzenia realistycznych modeli 3D
od pozyskania danych, poprzez ich przetworzenie, aĹź po ich wykorzystanie w procesie modelowania. Scharakteryzowano pokrĂłtce programy wykorzystane na kaĹźdym etapie opracowania oraz przedstawiono ocenÄ ich funkcjonalnoĹci w kontekĹcie tworzenia modeli LoD3. ZwrĂłcono uwagÄ
na róşnice i podobieĹstwa w procesie tworzenia modeli wynikajÄce z zastosowania odmiennych danych ĹşrĂłdĹowych.

Wynikiem koĹcowym sÄ dwa modele 3D Gmachu Mechaniki PW. Wykonana ocena dokĹadnoĹci otrzymanych produktĂłw wykazaĹa, Ĺźe charakteryzujÄ siÄ one zdecydowanie wiÄkszÄ szczegĂłĹowoĹciÄ niĹź ta, zaĹoĹźona w standardzie LOD3.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Konkurs Prac Dyplomowych 2016-2023 e-mail: konkurs.gik@gmail.com