PROJEKT SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO DLA PSZCZELARZY Z WYKORZYSTANIEM METODOLOGII MDA

Adam Potocki

Abstrakt


ĹťywioĹowy rozwĂłj Internetu oraz metod dostÄpu do informacji geograficznej jak takĹźe zwiÄkszanie siÄ rzeszy uĹźytkownikĂłw i ich potrzeb w zakresie wykorzystania informacji przestrzennej sprawiĹ, Ĺźe istnieje potrzeba tworzenia serwisĂłw internetowych umoĹźliwiajÄcych wymianÄ informacji dla ludzi o podobnych zainteresowaniach. W niniejszej pracy dyplomowej przedstawiony zostaĹ projekt spoĹecznoĹciowego serwisu geoinformacyjnego dla pszczelarzy wykonany przy wykorzystaniu metodologii MDA. Praca jest kontynuacjÄ zaĹoĹźeĹ podjÄtych przez autora w pracy inĹźynierskiej. Zastosowanie sformalizowanej struktury opisu systemu w postaci jeĹźyka UML, ma zapewniÄ moĹźliwoĹÄ implementacji bazy danych na róşnych platformach systemowych przy uzyciu dowolnej technologii. Poprzez zebranie opinii od  czĹonkĂłw regionalnego zwiÄzku pszczelarskiego rozszerzona zostaĹa takĹźe identyfikacja i dokumentacja wymagaĹ systemu. PoszczegĂłlne etapy Ĺźycia projektu (Analiza, CIM, PIM, PSM, Implementacja) zostaĹy opracowane wedĹug przyjÄtej metodologii przy pomocy narzÄdzia firmy SparxSystems. UĹźyte oprogramowanie  i dostÄpne w nim funkcje pozwoliĹy na automatyczne wygenerowanie struktury geobazy i implementacje systemu na bazie oprogramowania firmy ESRI. PodjÄta przez autora koncepcja wpisuje siÄ w podstawowe zaĹoĹźenia dyrektywy INSPIRE- wspĂłĹdzielenia zunifikowanej informacji.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright Konkurs Prac Dyplomowych 2016-2023 e-mail: konkurs.gik@gmail.com