Aktualności

Wyniki Konkursu Prac Dyplomowych, edycja 2017/18

 

Prace magisterskie

I miejsce: Paulina Woźniak: Analiza możliwości wykorzystania obserwacji GNSS z sieci ASG-EUPOS w badaniach sejsmologicznych. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Dominik Próchniewicz

II miejsce: Dorota Marjańska: Stworzenie i analiza dokładności modelu quasi-geoidy dla układu EVRF2007 na obszarze Polski. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Tomasz Olszak

III miejsce: Sylwia Marczak: Identyfikacja obszarów osuwiskowych w zbiorze danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem klasyfikacji obiektowej. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

Wyróżnienia

Tomasz Adam: Metoda klasyfikacji wybranych obszarów z wykorzystaniem danych satelitarnych. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie; opiekun pracy: dr inż. Izabela Piech

Aleksandra Nowicka: Walidacja orbit satelitów systemu SWARM z wykorzystaniem laserowych pomiarów odległości SLR. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica

 

Prace inżynierskie

I miejsce: Krzysztof Urbański: Wykorzystanie danych fotogrametrycznych z pokładu UAV w inwentaryzacji obiektu zabytkowego. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła

II miejsce: Paweł Trybała: Zastosowanie wybranych metod estymacji odpornej do wyrównywania sieci geodezyjnych. Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska; opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Muszyński

III miejsce: Karolina Borkowska, Ewelina Szymańska: Modelowanie i wizualizacja 3D budynków Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem wieloźródłowych danych fotogrametrycznych. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła

Wyróżnienia:

Mateusz Melaniuk: Charakterystyka przestrzennego rozmieszczenia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

Paulina Syrokosz, Klaudia Kapeluszna: Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego oraz dopasowania zdjęć lotniczych i scen satelitarnych w modelowaniu 3D wybranego obszaru Warszawy. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła

 
Opublikowane: 2019-01-30
 
1 - 1 z 1 elementów