Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Konkurs Prac Dyplomowych?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Oświadczam, że praca dyplomowa zgłaszana do Konkursu jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim (tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.
  2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  3. Oświadczam, że elektroniczna wersja zgłaszanej pracy dyplomowej jest identyczna z wersją drukowaną złożoną w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnieciem Konkursu przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich (ul. Czackiego 3/5, p.416, 00-043 Warszawa). Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres organizatorów Konkursu. 
  5. Potwierdzam przesłanie do systemu podpisanego zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego uzyskaną ocenę z pracy dyplomowej wraz z informacją o terminie obrony pracy (w polu "Dodatkowe pliki", krok 4 procesu zgłaszania pracy).
 

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.