Historia czasopisma

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie na kierunku geodezji i kartografia