Konkurs Prac Dyplomowych

Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonywane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja i kartografia.


Aktualności

 

Wyniki Konkursu Prac Dyplomowych, edycja 2021/22

 

Prace magisterskie:

I miejsce: Dominik Teodorczyk "Integracja radarowych danych satelitarnych pochodzących z misji Sentinel-1 oraz TerraSAR-X do monitorowania deformacji powierzchni terenu na obszarze Górnego Śląska", Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
promotor: dr inż. Kamila Pawłuszek-Filipiak

II miejsce: Adam Pałęcki "Korekcja geometrii danych skaningu laserowego ze względu na błędy osiowe skanera Velodyne HDL-32E", Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr hab. inż. Grzegorz Jóźków

III miejsce: Jan Mikocki "Wypełnienie luki między miesięcznymi rozwiązaniami pola grawitacyjnego Ziemi z misji GRACE i GRACE Follow-On z wykorzystaniem ulepszonej wieloczynnikowej metody widma osobliwego", Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz

Prace inżynierskie:

I miejsce: Paweł Czernic, Michał Gąsiewski "Integracja danych LiDAR i GPR z mobilnej platformy mapującej", Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Krzysztof Bakuła

II miejsce: Karolina Tomczak "Opracowanie modelu 3D fragmentu wnętrza budynku L-1 PWr z wykorzystaniem technologii SLAM", Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska,
promotor: dr hab. inż. Jan Blachowski

wyróżnienie: Zuzanna Bąk, Anna Kwaśnicka "Przestrzenna wizualizacja obiektu z wykorzystaniem skaningowych technik pomiarowych" , Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr inż. Natalia Borowiec

wyróżnienie: Karolina Stuchły "Wyznaczanie deformacji na obszarze Górnego Śląska z zastosowaniem satelitarnych zobrazowań radarowych", Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, promotor: dr inż. Kamila Pawłuszek-Filipiak

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 14 marca 2023 o godz. 11 w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Olbrachta 94B. 

 
Opublikowane: 2023-02-01
 
Więcej ogłoszeń...